Minimera driftsavbrotten med några snabba åtgärder

Husqvarna Automower - felkod i Connect-appen

Ibland händer det och nästan alltid vid olämpligt tillfälle, robotgräsklipparen har stannat och då med andra orsaker än ett avbrott på slingan.

Det går att förebygga med några snabba åtgärder och därmed är risken mindre att man möts av långt gräs när man kommer hem från semestern.

Först några viktiga saker innan du börjar:

  • Stäng alltid av robotgräsklipparen med dess huvudströmbrytare.
  • Det är lämpligt att använda handskar när man är under skalet där de vassa knivarna finns.
  • Stå inte på plattan till laddstationen. Plattan innehåller en antenn som sänder den signal till robotgräsklipparen som krävs för att roboten ska kunna docka med laddstationen med centimeterprecison.
  • Var inte för nitisk och använd inte vattenslang då robotklipparen rengörs. Lagom är bäst. Roboten behöver inte vara helt ren. Vatten med högt tryck kan komma in i robotgräsklipparen och skada elektroniken.
Husqvarna Automower, ta bort gräs mellan chassi och skal med handen.

Stäng av robotgräsklipparen med strömbrytaren och vänd den på rygg.

Det samlas mycket gräs mellan chassi och skal speciellt då det varit regnigt. Ta bort detta med handen. Rekommendationen är att använda handskar då knivarna är vassa.

Nu har roboten mindre last att bära på och den kommer att klippa längre tid på varje laddning.

Husqvarna Automower, förberedelse för rengöring

Använd ljummet vatten, en diskborste och en tvättsvamp.

Här gäller att lagom är bäst.

Rengör klipparen lite lagom, den behöver inte vara helt ren då den snart ska ut och klippa igen. Använd endast borsten på hårdplastdetaljer som skal och chassi.

Husqvarna Automower, byt till nya knivar och kontrollera de gamla.

Byt till nya knivar. Nu kommer grästopparna att skäras av och inte slås av.

Titta på de gamla knivarna. Är de böjda? Är det onaturligt slitage?

Om så är fallet är det läge att vara ute i trädgården då roboten klipper och lyssna om den slår i stenar, ytliga rötter eller något annat hårt som förkortar knivarnas livslängd. Dessutom riskerar knivtallriken att skadas där knivarna fästs i tallriken.

Husqvarna Automower, rengör bälgen som finns mellan knivtallriken och chassit och kontrollera att den sitter rätt och är hel.

Rengör den bälg som finns mellan knivtallriken och chassit och kontrollera att den sitter rätt och är hel. Är bälgen trasig är risken stor att det kommer in fukt i roboten.

Bälgen på bilden sitter korrekt och knivdisken ska luta lite framåt.

Rengör ovanför, under och i vecket på bälgen.

På flera modeller av Automower lossar man lätt skalet genom att hålla med ena handen stadigt mitt på klipparen och samtidigt med andra handen rycka till i varje hörn på skalet.

Ta av skalet försiktigt då det finns en kabel mellan laddblecken och främre delen av chassit.

Sök på Youtube hur man lossar skalet på din modell.

Husqvarna Automower, rengör runt lyft- och krocksensorna med en tvättsvamp.

I några av piggarna som höll skalet finns lyft- och krocksensorer.

Rengör med tvättsvampen runt dessa och kontrollera samtidigt att de små gummibälgarna är hela så det inte kommer in fukt innanför chassit.

Om det är för mycket gräs runt krocksensorn blir denna för känslig och roboten kommer att vända mitt på gräsmattan helt omotiverat.

Husqvarna Automower, rengör laddblecken på roboten så att den får god kontakt med laddstationen.

Slipa med smärgelduk eller sandpapper på sidan av de båda laddbleck som finns på roboten. Är det oxid på dessa får inte roboten god kontakt med laddstationen.

Detta är ett vanligt fel när roboten inte vill stanna i laddstationen efter att den dockat med den.

Husqvarna Automower, slipa med smärgelduk eller sandpapper på bladfjädrarna så att god kontakt erhålls.

Även de bladfjädrar eller motsvarande som finns på laddstationen behöver rengöras för att det ska bli god kontakt mellan laddstation och robotgräsklippare.

Med dessa åtgärder kommer driftsavbrotten att blir färre. Om det ens blir några.

Gör aldrig dessa åtgärder precis före en längre semesterresa. Bättre är att på plats kunna se att roboten uppför sig som den ska några dagar innan den lämnas att vakta huset*.

* läs även Nu använder tjuvarna robotgräsklippare vid planering av inbrott