Hur lätt är det att knäcka PIN-koden till din robot?

Håll knappsatsen ren för att inte avslöja PIN-koden

Det är viktigt att rengöra knappsatsen till robotklipparen med jämna mellanrum så att du inte avslöjar de siffror som ingår i koden.

Rengöringen tar inte många sekunder men gör det betydligt svårare för både obehöriga och tjuvar som vill åt din robotgräsklippare.

Budskapet i denna artikel är att det är viktigt att håll knappsatsen ren så att inga siffror i koden avslöjas. Sedan räknar vi lite också …

 

Med en rengjord knappsats avslöjas inte någon siffra som ingår i koden och då blir det svårare att gissa rätt när det finns 10000 olika koder att välja bland (0000-9999). Anges felaktig kod tre gånger brukar robotgräsklipparnas knappsats låsa sig i ca 5 minuter innan man kan försöka igen. Om man tänker sig att att knappsatsen låser sig 5 min efter var tredje kod innebär detta att det kan ta upp till 12 dygn innan rätt kod har matats in om man ska pröva 10000 olika koder.

Att det är lätt att knäcka koden om endast en siffra används på alla fyra positionerna och knappsatsen inte har rengjorts är lätt att inse. Nu ska vi försöka ge oss på om det är flera olika siffror som används i koden.

Tänk att två olika siffror ingår i koden och siffrorna är kända pga att knappsatsen avslöjar dessa. Varje siffra används då en till tre gånger i den fyrsiffriga koden och detta ger endast 14 olika koder som tar högst 15 minuter att hitta om man systematiskt prövar sig fram (inkl 5 minuters låsning efter var tredje felaktig kod), se exempel här nedanför.

Används tre olika siffror innebär det att en av siffrorna förekommer två gånger men man vet inte på vilka platser och vilken av siffrorna det är och då finns det 36 olika fyrsiffriga koder. Då tar det högst 1 timme att hitta rätt kod inkl den låsning av knappsatsen som inträffar efter var tredje felaktig kod.

Innehåller koden fyra olika siffror som dessutom är kända blir det endast 24 olika koder och med systematisk prövning tar det högst 30 minuter att hitta den kod som används.

Rengör knappsatsen regelbundet!

Lite exempel på antal kombinationer för fyrsiffrig PIN-kod

Här följer för den intresserade exempel på antal fyrsiffriga koder som är möjliga när man avslöjar vilka siffror som ingår i koden men inte hur många gånger varje siffra används, ungefär som spelet Mastermind som var populärt för många år sedan.

Vi vet att man kan räkna med permutationer, kombinationer tillsammans med multiplikationsprincipen men vi har valt att göra detta “hands-on” med sifferexempel där man kan se hur koderna kommer till genom att man t ex låter en 4:a vandra från sista positioner till den första. Detta skulle då motsvara den systematiska prövningen som nämns ovan.

Två olika siffror används i koden

Tänk dig att man vet att siffrorna 0 och 4 ingår i den fyrsiffriga koden.

Om koden består av tre 0:or en och 4:a blir de möjliga kombinationerna
0004, 0040, 0400, 4000

Om koden består av två 0:or och två 4:or blir de möjliga kombinationerna
0044, 0404, 4004, 0404, 4004, 4400

Om koden består av en 0:a och tre 4:or blir de möjliga kombinationerna
0444, 4044, 4404, 4440

Detta ger totalt 4 + 6 + 4 = 14 olika kombinationer för den fyrsiffriga koden.

Tre olika siffror används i koden

Om man vet att siffrorna 0, 4 och 5 ingår i den fyrsiffriga koden måste en av siffrorna vara med två gånger och de andra båda siffrorna en gång vardera.

Om koden består av två 0:or, en 4:a och en 5:a blir de möjliga kombinationerna
0045, 0405, 4005, 0450, 4050, 4500
0054, 0504, 5004, 0540, 5040, 5400
dvs 12 olika kombinationer.

Upprepas detta för när det är två 4:or ger det 12 kombinationer till och på samma sätt blir det ytterligare 12 kombinationer när det är dubbelt av 5:orna.

Totalt blir det såldes 3*12 = 36 olika kombinationer.

Fyra olika siffror används i koden

Om siffrorna 0, 1, 4 och 5 ingår i koden kan man använda multiplikationsprincipen för att få veta antal möjliga kombinationer.

Första siffran kan väljas på fyra olika sätt. När första siffran är vald kan den andra siffran väljas på tre olika sätt. När den tredje siffran ska väljas återstår två siffror och sista siffran kan då bara vara på ett sätt.

Multiplikationsprincipen: 4*3*2*1 = 24 olika koder

Här överlämnar vi till läsaren att skriva upp alla koder som är möjliga då siffrorna 0, 1, 4 och 5 ska ingå en gång vardera i den fyrsiffriga koden.