Några snabba åtgärder för din robotklippare när åskan går

blixt och åska skadar din robotgräsklippare

Varje år skadas flera tusen robotgräsklippare på grund av åska.

Vet du om att det är åska på gång bör du vidta några enkla åtgärder, det tar endast ett par minuter. Då överlever din robot åskovädret.

Dessutom finns en länk på slutet där du i realtid kan följa hur åskovädret rör sig.

  • Märk upp ändarna för begränsningsslingan och gudielina om det inte redan är gjort
  • Bryt nätspänningen till laddstationen (dra ut stickproppen) 
  • Lossa begränsningsslingan och guidelinan från laddstationen försiktigt så inte stiften eller anslutningskontakterna skadas 
  • Flytta robotklipparen från laddstationen, ta eventuellt in den

Att man ska koppla bort elektriska apparater från elnätet när det åskar är känt för de flesta, detta för att skydda apparaterna från spänningsspikar som kan förstöra elektroniken.

Anledningen till att begränsningsslingan ska kopplas ur är för att det kan skapas (induceras) en mycket hög spänning i slingan som då förstör laddstationen. Det räcker därför inte att enbart dra ur sladden till transformatorn.

Du kan även följa åskans framfart i realtid. På Internet finns det flera så kallade åsk-trackers där www.lightningmaps.org är den som vi gillar mest.